Curs "Gestión de datos, programación y gráficos con R"

 
Professorat: E. Vegas i A. Miñarro.
Calendari: 17, 19, 21, 26 i 28 de juny, de 16:00 a 20:30 hores.
Més informació a través d'aquest enllaç(external link).

Curs "Estadística aplicada con R"

 
Professorat: M.C. Ruiz de Villa i F. Reverter
Calendari: 1, 3, 5, 8 i 10 de juliol, de 16:00 a 20:30 hores
Més informació a través d'aquest enllaç(external link).

Més informació

 

Secretaria del Departament d'Estadística (telf: 934021560, e-mail: ) i a cursos d'extensió univeritària(external link).